Usluge

I. POREZNO SAVJETOVANJE:

Usluge uključuju savjetovanja po pitanju poreznog aspekt poslovanja (porez na dobit, porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost i drugi oblici posrednog oporezivanja), kao i savjetovanje po pitanju računovodstvenih i drugih financijskih propisa ukjučujući i primjenu propisa iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. To pretpostavlja ažurnost (svakodnevnost) u informiranju i prezentiranju po pitanju aktualnih poreznih iračunovodstvenih načela bitnih za fer i objektivno financijsko izvještavanje uz kreiranje poreznih riješenja u cilju optimalizacije poreznih obveza. Interes menadžmenta kod upravljanja poreznim rizicima nije samo otklanjanje kazni za prekršaje već i optimalizacija poreznog tereta. U te svrhe, naše usluge uključuju slijedeće:
 1. Telefonske odgovore na upite,
 2. Odgovore na postavljene e-mail upite,
 3. Sastanke s odgovornim osobama društava,
 4. Izvještavanje klijenta o bitnim novinama u oporezivanju.

II. POREZNA REVIZIJA (POREZNI DUE DILIGENCE):

Uključuje detaljni pregled poslovne dokumentacije u cilju otkrivanja poreznih nepravilnosti kod primjene poreznih propisa kako bi se smanjila ili izbjegla izloženosti sankcijama od strane nadzorih tijela te u cilju optimalizacije poreznih obveza (poreznog rashoda) u budućem poslovanju poreznog obveznika.

III. RAČUNOVODSTVENA REVIZIJA (RAČUNOVODSTVENI DUE DILLIGENCE):

Primjena računovodstvenih načela uključujući te prezentiranje fer i objektivnih financijskih izvještaja mogu također biti predmetom nadzora poreznih tijela. Stoga, naše usluge uključuju detaljni pregled svih knjigovodstvenih isprava i financijskih izvještaja u cilju otkrivanja mogućih nepravilnosti kod primjene računovodstvenih načela proizašlih iz Hrvatskih ili Međunarodnih računvodstvenih standarda, a u cilju otklanjanja potencijalne izloženosti mogućim snakcijama od strane nadzornih tijela.

IV. POREZNO PLANIRANJE:

 1. nadzor pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava,
 2. izrada poreznih riješenja u cilju optimalizacije poreznog tereta, te
 3. izrada poreznog očitovanja za potrebe postupaka pred poreznim tijelima.

V. RAČUNOVODSTVENO I FINANCIJSKO SAVJETOVANJE:

 1. savjetovanje pri primjeni aktualnih računovodstvenih načela potrebnih za kvalitativno obavljanje svakodnevnih aktivnosti,
 2. savjetovanje i praktičnu pomoć pri izradi odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja,
 3. savjetovanje o poreznim i računovodstvenim aspektima kod posolovnih kombinacija (spajanja i podjele društava),
 4. analiza finacijskih izvještaja za potrebe odlučivanja (horizontalna analiza, vertikalna analiza, analiza pomoću financijskih pokazatelja).

VI. TRANSFERNE CIJENE:

Izrada elaborata o transfernim cijenama.

VII. IN-HOUSE SEMINARI:

Cilj seminara je ukazati i na praktičnim primjerima prezentirati primjenju važećih poreznih i računovodstvenih načela potrebnih u svakodnevnom kvalitativnom obavljanju poslovnih aktivnosti.

VIII. OSTALE USLUGE:

 1. Izrada studija isplativosti ulaganja (feasibility studije),
 2. Izrada i pomoć pri izradi poslovnih planova,
 3. Snimanje postojećeg stanja procesa financijskog izvještavanja,
 4. Prijedlog i uvođenje unaprijeđenih procedura poslovnih procesa.
T: +385 1 5544 350
F: +385 1 37 58 211
Selska cesta 90b, Zagreb
OIB: 91429263075
email: info@as-poreznosavjetovanje.hr
web: www.as-poreznosavjetovanje.hr

As-poreznosavjetovanje.hr.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Koristeći našu web stranicu slažete se s korištenjem kolačića.

Više o kolačićima saznajte ovdje

Slažem se